AktivitetarAktiviteter i fiskegruppaDiverse Fiskegruppa

Villaksalarm og ulovlige garn

 

Nasjonal satsing for villaksen og sjøauren

Joost Lommelaars | Søndag 14.februar 2016

 

Fiskegruppen i Stord Jeger og Fisk ønsker å komme med noen innspill til planlagt veikryssing over Ådlandsvatnet.

De åtte fiskevettreglene

Joost Lommelaars | Fredag 29.mai 2015

Nå kommer fiskevettreglene

 

Ingen oppdrettsfisk i Vatnaelven

Joost Lommelaars | Tirsdag 17.november 2015

 

Kun villfisk i Vatnaelven som ble levert til genbanken i høst...

Høringsuttale fra SJoF

Joost Lommelaars | Lørdag 17.oktober 2015

 

Stord Jeger og Fiskerforening har sendt inn eit høringsnotat til kommunen angående utbyggingsplaner på Eldøy.

Storruse fisking i Fuglevikjo

Joost Lommelaars | Mandag 27.juni 2011

 

Heilt sidan luftutsleppet i Vatnaelvo på Stord,

har Ådlandsvatnet Fiskelag og dugnadsgruppa for Ådlandsvassdraget
hatt regelmessig kontakt med Tore Wiers frå Uni Miljø, tidlegare UNIFOB.

NJFF ønsker ikke fiskekort i sjøen

Joost Lommelaars | Tirsdag 13.desember 2011

NJFF er negativ til Havforskningsinstituttets (HI) forslag om fiskekort i sjøen. HI foreslår det som ei gratis ordning, men NJFF frykter brukerne på sikt får regninga med å drifte registeret. I tillegg utgjør det en terskel, noe som nettopp var et friluftspolitisk argument da fiskeravgifta i innlandet ble fjerna.

Vil innføre fiskekort for havfiske

Joost Lommelaars | Lørdag 10.desember 2011

 

 

Havforskningsinstituttet vil innføre fiskekort for å kunne fiske i havet.

Slik filiterer du fangsten din

Joost Lommelaars | Fredag 20.mai 2011

 

Lær å filitere fisk på den rette måten!

Ny maskestørrelse for trollgarn

Joost Lommelaars | Torsdag 8.desember 2011

 

 

Minste tillatte maskestørrelse for trollgarn blir 126 millimeter fra 1. januar 2012. Regelen innføres for å bevare bestander av villfisk, særlig kysttorsken.

Gledelig nyhet!

Joost Lommelaars | Tirsdag 22.november 2011

 

Vikedalselven opner igjen for laksefiske i 2012?

 

13.12-2011: SISTE NYTT:

 

Vikedalselva: Det åpnes for fiske; sesong 1. juli - 31. juli fra torsdag til søndag. Døgnkvote per fisker: 1 laks. Det innføres krav om midtsesongsevaluering med forhåndsavtalte tiltak foreslår Direktoratet for naturforvaltning.

 

Også Etneelven og Vossovassdraget er foreslått åpen for fiske i 2012.

Etneelven: 15/6 - 15/8 2012

Vossovassdraget: DN-forslag for fiske 2012: Det åpnes for fiske etter laks 15. juli – 31. august. Ikke fettfinneklipt villaks skal gjenutsettes. Det innføres krav om midtsesongsevalueringer med forhåndsavtalte tiltak.

 

 

 

Logg inn