AktivitetarAktiviteter i fiskegruppaSkulestong prosjektet

Skulestongprosjektet

Me hadde i samarbeid med Statsskog, Sølvkroken og NJJF skulestongprosjekt med Tjødnalio skule.  

 

Me delte ut 30 makkastenger. Tjødanlio møtte med 34 sjuendeklassingar og 3 lærarar.

Det vart fiska i Stemmetjødno, grilla pølser, røykte fisk og me hadde satt opp lavvo. Ordførar Magne Rommetveit og kommunalsjef Atle Bjørn Mæhle opna utdelinga og overvar fiskinga.


Skulen har skrive eiga sak om skulestongprosjektet.
 


 


 


Logg inn