AktivitetarAktiviteter i leirduegruppaKurs leirdueskyting

Kurs leirdueskyting

Det vert halde kurs for nybegynnarar og andre som ønsker veiledning i leirdue-skyting.    

 

Om det er interesse for kurs i hagleskyting kan dette bli set opp om det er nok intereserte. Kursa vert annonsert på heimesida vår.

  
Frå kurs i leirdueskyting for jenter 2002.
  
Frå kurs i leirdueskyting for jenter 2003.
  
Frå kurs i leirdueskyting for jenter 2003.
  
Frå kurs i leirdueskyting for jenter 2003.
Logg inn