AktivitetarAktivitetskalender
Joost Lommelaars

 

 

 

AKTIVITETSKALENDER FOR SJFF 2017 

 

Januar:

 

 • Fellesfluebinding/takkelknytting på Nordbygdo U.S. kvar mandag fra kl 19.00, fra  januar 2017

Februar:

 •  Påmelding Jegerprøvekurs.  Se egen sak på framsiden!
 • Fellesfluebinding/takkelknytting på Nordbygdo U.S. 

Mars:

 

 • Oppstart jegerprøvekurs på Nordbygdo U.S.
 • Oppstart leirdueskytting på banen, kvar laurdag. Se egen terminliste! 
 • Oppstart vårtellingav hjort, . mars - . mai

 • Møte NJFF-Hordaland

 April:

 • Eksamen jegerprøve. Konte eksamen i april.
 • Leirdueskytting på laurdagene, se terminliste.
 • Dugnad i jaktterreng, lørdag . april (se framside)
 •  Aktiviteter i jaktgruppen se egen sak under desember

Mai:

 

 • Leirdueskytting på laurdagene, se terminliste.
 • Avslutning vårtelling av hjort

 • Dugnad på senere bestemt dato på hyttene og leirduebanen.

   

   

Juni:

 • Sundag 18. juni er årets familiedag i Lundevikjo ved Ådlandsvatnet!
 • Påmeldingsfrist for hjortejakt innan . juni hos gruppeleiar.
 • Leirdueskytting på laurdagene, se terminliste.
 •  Aktiviteter jaktgruppe se egen sak under desember.

Juli:

 • SOMMERFERIE

August:

 •  1-3. september felles laksefisketur for medlemmer i Bjerkreimselven. ??  Påmelding begynt, se framsiden.
 • Grensegang for nye jegrar.
 • Leirdueskytting på laurdagene, se terminliste.

September:

 • 2. september, Stord mesterskap
 • Opplæringsjakta vil foregå i perioden  september til . september på Stord

 •  Trekking av hyttene til første jakthelg.
 •  Stordmeisterskap i leirdueskytting.
 • Hjortjakt for medlemmene på Stord, 9.sept. til 23. desember
 • Leirdueskytting på laurdagene, se terminliste.
 • aktiviteter jaktgruppe se egen sak under desember.

Oktober:

 • Hjortejakt på Litlabø for medlemmer, påmelding innan . juni hos gruppeleiar.

  • Drivjakt med hund . oktober.

   

 

November:

 •  

Desember:

 

 

 

OBS =>Aktiviteter for jaktlaget for 2017

 

 

OBS  => NYTT FRA SJFF STYRE

 

 

 Retningslinjer for søknad om økonomisk støtte til medlemmer og grupper i SJFF

 

Enkeltmedlemmer og faggruppene i Stord Jeger- og fiskerforening kan på bakgrunn av søknad til styret seinast ein (1) månad før kurset, arrangementet el. få økonomisk støtte iht følgjande retningslinjer:

 

1. Styret kan gje støtte til enkeltmedlemmer i SJFF i samband med:

 

 1. Instruktørkurs
 2. Fagseminar

 

I søknaden må innehalde kostnader til kursavgift, reise og opphald og ei grunngjeving for søknaden, sjå eige skjema

I samband med behandlinga av søknaden skal styret leggast vekt på kva nytte kurset, arrangementet el. vil ha for foreininga.

Etter kurset/ seminaret skal kopi av kvitteringar iflg. søknaden sendast til kasserar i SJFF.

 

Ansvarleg: Leiar for SJFF

 

 

2. Styret kan gje støtte til gruppene i SJFF i samband med:

 

 1. Fagkurs- og seminar
 2. Foreiningsturar
 3. Medlemsarrangement

 

I søknaden må innehalde kostnader til kurs-/ deltakaravgift, reise, kost, losji og eventuelt  anna med ein kort informasjon om arrangementet, kurset osv. , sjå eige skjema

 

Skal deltakarane betale eigenandel skal denne differensierast mellom medl.- og ikkje - medlemmer.

Etter arrangementet, turen, kurset osv. skal det lagast eit referat som kan publiserast på

www.stordjegerogfisk.no og kopi av kvitteringar iht søknaden skal sendast til kasserar i SJFF.

 

Ansvarleg: Gruppeleiar

 

 

 

Søknadsskjema for økonomisk støtte til enkeltmedlemmer og grupper i SJFF

 

 LINK:   SJFF_stotte_til_turer_kurs_etc-1.doc

 

Søknaden sendes til Stord Jeger og fiskerforening, Sandbrekko 10, 5411 Stord

eller karina.stokke.maehle@sklbb.no

 

 

 

Nyhetsbrev

Få tilsendt nyhetsbrev
REGISTRER

 

Aktivitetskalender

Kurs, dugnad og aktiviteter i 2017

 

Terminliste

Her finner du TERMINLISTA

for leirduebanen - 2017 

 

Påmelding hund-/ sau kurs
Monica F. Grimstad                Tlf 92430280 email:mofgrim@gmail.com

 

Fiskerapport
Sjå fakta  <"))))>< ...

 

Jaktrapport
Sjå fakta...

 

Fiskeravgift

FISKERAVGIFTEN

 kan du betale her

 

Jegeravgift

Jegeravgiften

kan du betale her

 

Tips oss!
Send ein e-post om du har eit tips om noko vi bør skriva om...

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn