NyttJaktrapport

Hjortejakt i gruveterrenget

Sjur Leivestad | Mandag 8.oktober 2012

Vellykka jakt i gruveterrenget til SJFF 17 september.

Hjortetelling 2011

 

 

Vårteljing hjort

Jaktgruppa stod for vårteljing av hjort på innmark Stord kommune.

 

Joost Lommelaars | Tirsdag 14.desember 2010

 

Nye fellingsrekorder på Stordøya


Foto: Åsgeir Størdal

 

Resultatene fra årets hjortejakt i Stord og Fitjar

Drivjakt på hjort

Kristian Pedersen | Tirsdag 2.februar 2010

Dei siste to dagane av hjortejakta på terrenget som SJFF disponerer på Litlabø vart sett av til drivjakt. Drivjakta vart organisert i fleire drev med ei drivkjede, forpostar og bakpostar. I drivkjeda vart det også nytta bandhund. Det vart ikkje felt dyr under desse to dagane men det var ein fin oppleving og erfaring for deltakarane. Jaktgruppa kjem til å organisera drivjakt også i 2010

 

Nokre av deltakarane på drivjakta 14. november. F.v: John Helmer Ottesen, Trygve Theisen, Bjørn Helge Hildre, Lars Inge Akselberg.

 

Første jaktdag 2010

Sjur Leivestad | Lørdag 2.oktober 2010

Småvilt jakta er i gang!

 

Ei lita historie om Bukkejakt på premieredagen 10.08

Søndag 14.august 2005

Vekkeklokka ringte kl 0300, eg kom meg opp og fekk på kaffekjelen og en tidlig frokost ble inntatt. Kjørte til terenget i Valevåg for å postere på Råbukk. Det var helt mørkt, men terrenget var sondert godt på forhånd så veien til posten gikk greit.

Full klaff på gruveterrenget

Onsdag 14.april 2004

Etter mange år utan å nå fram i loddtrekninga om hjortejakt i gruvene, fekk eg tildelt ei veke i 2003 og var lukkeleg over det. Eg var blodtørst og gjorde meg kjent i terrenget utover seinsommaren og tidleg haust....

Logg fra en (vellykket?) jakttur

Torsdag 11.desember 2003

Sendt inn av Geir Åge Aasvik.

Logg inn