NyttNytt frå fylkeslaget

Nytt frå fylkeslaget

 

     
Hordaland jeger og fiskerforbund
 

 

108_Rundskriv 4-2005.doc   Rundskriv frå fylkeslaget 4-2005
71_Pressm_Hordmedlemsrek_03.doc   Info frå fylkeslaget desember 2003
117_Invitasjon til Vestlandsmeisterskap i leirduesti_jegertrapp.doc    

 

Årsmøte NJFF- Hordaland 2010

Fiskereglene for 2011 er klare

Joost Lommelaars | Mandag 4.april 2011

Reguleringen av fiske etter anadrome laksefisk i elv og sjø for 2011 er nå fastsatt.

 

I fritidsfiske med stang eller snøre i sjøen innføres det imidlertid strengere reguleringer på strekningen fra og med Rogaland til og med Sør-Trøndelag. Dette er gjort av hensyn til bestandssituasjonen for sjøørret.

Årsmøtet 2014 NJFF - Hordaland

Joost Lommelaars | Tirsdag 25.mars 2014

Bannerbilde: Norges Jeger- og FiskeforbundNJFF Hordaland

 

 Årsmøtet 2014 vil bli avholdt

på Stord Hotel i Leirvik lørdag 29. og søndag 30. mars.

 

I likhet med tidligere år vil lørdagen bli avsatt til et fagprogram, mens selve årsmøtet avholdes på
søndagen.

Logg inn