NyttNytt frå NJFF

Nedsenkingspåbud for garnredskap i saltvann fra 1. mars

 Hensikten med påbudet er å forhindre ulovlig eller utilsikta fangst av androme arter (laks, sjøørret, sjørøye).

Det er forbudt å fange androm fisk med anna enn stang og håndsnøre året rundt. Vinterstid er store deler av denne bestanden enten langt til havs (laks) eller i vassdragene (sjøørret og særlig sjørøye). Mye sjøørret finnes i sjøen også vinterstid.

Men utover våren, sommeren og tidlig høst er hele bestanden som er over smoltstadiet (voksen fisk) ute i sjøen. Sjøørreten går gjerne høyt i vannet på næringssøk i denne perioden. Nedsenkingspåbudet er derfor et positivt tiltak for å redusere sannsynligheta for fangst av disse artene.

Garn med maskestørrelse større enn 32 mm skal i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september senkes, slik at hele fangstdelen står minst 3 m under havoverflaten på fjære sjø. Dersom du likevel får laksefisk i garnet, må du sette fisken ut igjen. Mer informasjon om nedsenking og eventuelt tillatte redskaper finnes på www.ulovligegarn.no. Her finner du også informasjon om hvordan du rapporterer eventuell ulovlig satte garn.

 

Gjelder også "hyttefiskere"
I perioden 1. mars til 30. september er det forbudt å sette garn grunnere enn tre meter fra toppen av garnet til overflata, og maskedybden skal være større enn 32 millimeter. Statens Naturoppsyn intensiverer nå jakta på ulovlig garnfiske etter sjøørett langs kysten.

- Dessverre er det mange som fisker med garn på grunt vann. Når folk kommer til hytta i påska, er det fristende å fange fisk i garnet selv. Men reglene om at garnet skal stå dypere enn tre meter, er til for å etterleves, sier oppsynsmann Jan Erik Eggen.

 

Rekordsesong for ulovlige garn

Nyhetsbrev

Få tilsendt nyhetsbrev
REGISTRER

 

Aktivitetskalender

Kurs, dugnad og aktiviteter i 2018

 

Terminliste

Her finner du TERMINLISTA

for leirduebanen -2018

 

Påmelding hund-/ sau kurs
Monica F. Grimstad                Tlf 92430280 email:mofgrim@gmail.com

 

Fiskerapport
Sjå fakta  <"))))>< ...

 

Jaktrapport
Sjå fakta...

 

Fiskeravgift

FISKERAVGIFTEN

 kan du betale her

 

Jegeravgift

Jegeravgiften

kan du betale her

 

Tips oss!
Send ein e-post om du har eit tips om noko vi bør skriva om...

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn