NyttNytt frå SJFFDesember 2009

Årsmelding jaktgruppa

Kristian Pedersen

Årsmelding jaktgruppa -2009

Opprop fra SJFF sitt årsmøte 2009

Lørdag 13.februar 2010

 

 

 

SJFF slutter seg til NJFFs landsmøte hvor det har blitt gitt uttrykk for sterk bekymring for villaksens situasjon.

 

Dagens oppdrettsvirksomhet har en uakseptabel miljømessig negativ påvirkning på villaksen.

 

Logg inn