SJFF-gruppeneFiskegruppa

Fiskegruppa

Fiskegruppa driv utfisking i ulike vatn, fiskeskulen for born og ungdom, skulestongprosjektet og kurs i flogebinding/ -kasting og fisketurer.    

 


Leiar i fiskegruppa:

 

Gruppa har for tiden ingen leier.

Har du lyst å bidra, ta kontakt med leieren i SJFF

 

Fiskegruppa arbeidar for å oppretthalda eit godt fritidsfiske på Stord. Intensjonen vår er å leggja til rette for eit godt og sunt fiske, der flest mogleg kan få sjansen til å prøva seg på fritidsfiske. Blant anna dette kan me tilby:
 
- I 2003 byrja me så smått med foreiningsturar, dette vart svært vellukka og me vil fortsetja   med dette dei komande år!! Me vil forsøka å leggja til rette for turar med spanande fiske og godt sosialt samvær. Følg med på

 aktivitetsplanenvår.
- Me vil også forsøka å nå born og ungdom gjennom fam. arrangement og fiskekurs.
- Me driv ikkje organisert form for utfisking, men me tilbyr utlån av småmaska garn slik at alle kan vera med å bidra til å få ned overbestanden.
- Me heldt med jamne mellomrom ulike formar for kurs, dette kan vere til dømes fluekasting og fluebinding.
- I 2003 hadde me skulestongprosjekt i samarbeid med Statsskog, sølvkroken og NJFF. Tjødnalio skule fekk eit klassesett med makkastenger og me håpar dette er noko me kan tilby fleire skular i Stord Kommune. Sjå eigne sider om skulestongprosjektet.

7

 

Følg med på aktivitetsplanen vår og ta gjerne kontakt dersom du har gode idear eller det er noko du lurar på så vil me forsøka å hjelpa til så godt me kan!

Se gjerne også på FACEBOOK siden vår

 

 

 
Anneli S. Mæhle nattfisker.
   
Fast fisk i sjøen


Fellestur i Bjerkreim

 

 

 

 


Haifiske på Digernes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meitefiske på Føyno.

 

 

Nyhetsbrev

Få tilsendt nyhetsbrev
REGISTRER

 

Aktivitetskalender

Kurs, dugnad og aktiviteter i 2018

 

Terminliste

Her finner du TERMINLISTA

for leirduebanen -2018

 

Påmelding hund-/ sau kurs
Monica F. Grimstad                Tlf 92430280 email:mofgrim@gmail.com

 

Fiskerapport
Sjå fakta  <"))))>< ...

 

Jaktrapport
Sjå fakta...

 

Fiskeravgift

FISKERAVGIFTEN

 kan du betale her

 

Jegeravgift

Jegeravgiften

kan du betale her

 

Tips oss!
Send ein e-post om du har eit tips om noko vi bør skriva om...

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn