SJFF-gruppeneFiskegruppa

Fiskegruppa

Fiskegruppa driv utfisking i ulike vatn, fiskeskulen for born og ungdom, skulestongprosjektet og kurs i flogebinding/ -kasting og fisketurer.    

 


Leiar i fiskegruppa:

 

Gruppa har for tiden ingen leier.

Har du lyst å bidra, ta kontakt med leieren i SJFF

 

Fiskegruppa arbeidar for å oppretthalda eit godt fritidsfiske på Stord. Intensjonen vår er å leggja til rette for eit godt og sunt fiske, der flest mogleg kan få sjansen til å prøva seg på fritidsfiske. Blant anna dette kan me tilby:
 
- I 2003 byrja me så smått med foreiningsturar, dette vart svært vellukka og me vil fortsetja   med dette dei komande år!! Me vil forsøka å leggja til rette for turar med spanande fiske og godt sosialt samvær. Følg med på

 aktivitetsplanenvår.
- Me vil også forsøka å nå born og ungdom gjennom fam. arrangement og fiskekurs.
- Me driv ikkje organisert form for utfisking, men me tilbyr utlån av småmaska garn slik at alle kan vera med å bidra til å få ned overbestanden.
- Me heldt med jamne mellomrom ulike formar for kurs, dette kan vere til dømes fluekasting og fluebinding.
- I 2003 hadde me skulestongprosjekt i samarbeid med Statsskog, sølvkroken og NJFF. Tjødnalio skule fekk eit klassesett med makkastenger og me håpar dette er noko me kan tilby fleire skular i Stord Kommune. Sjå eigne sider om skulestongprosjektet.

7

 

Følg med på aktivitetsplanen vår og ta gjerne kontakt dersom du har gode idear eller det er noko du lurar på så vil me forsøka å hjelpa til så godt me kan!

Se gjerne også på FACEBOOK siden vår

 

 

 
Anneli S. Mæhle nattfisker.
   
Fast fisk i sjøen


Fellestur i Bjerkreim

 

 

 

 


Haifiske på Digernes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Meitefiske på Føyno.

 

 

Logg inn