SJFF-gruppeneForvaltningsgruppa

Forvaltningsgruppa

Forvaltningsgruppa koordinerar utlån av foreninga sine hytter, båter og anna utstyr. Gruppa har også ansvaret for vedlikehaldet av utstyr.    

 

 

Leiar, forvaltningsgruppa
Jan Olav Markhus

 

T.  40404618                     


 

 

Forvaltningsgruppa er ei sjølvstendig gruppe i SJFF. Gruppa har som ansvar å ta vare på verdiane eller eigedelene til SJFF.

Foreninga eig to hytter, Budalsbu & Steinhytta  i Stordfjellet. Ta med eige utstyr til overnatting og matstell, gløym ikkje mjøl og salt til steiking av fisk, de er nemleg garantert fangst!

Elles har me båt/kano/garn i Storavatnet i Sagvåg, båt i Ådlandsvatnet og tremannstelt / lavvo (6 p.) for utlån til medlemmer samt anna nyttig friluftsutstyr.

Sjå meir under SJFF ressurser

 

 

Vedlikehald av Steinehytta.

Nye Steinhytta, åpnet høsten 2016

 

 

 

 

 

 

Utfisking i Stordvatn med bruk av forvaltningsgruppa sin båt og garn.
 
Elektrofiske i Stordbekk.

Nyhetsbrev

Få tilsendt nyhetsbrev
REGISTRER

 

Aktivitetskalender

Kurs, dugnad og aktiviteter i 2017

 

Terminliste

Her finner du TERMINLISTA

for leirduebanen - 2017 

 

Påmelding hund-/ sau kurs
Monica F. Grimstad                Tlf 92430280 email:mofgrim@gmail.com

 

Fiskerapport
Sjå fakta  <"))))>< ...

 

Jaktrapport
Sjå fakta...

 

Fiskeravgift

FISKERAVGIFTEN

 kan du betale her

 

Jegeravgift

Jegeravgiften

kan du betale her

 

Tips oss!
Send ein e-post om du har eit tips om noko vi bør skriva om...

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logg inn