SJFF-gruppeneForvaltningsgruppa
Torsdag 24.mai 2018
 
 
Vi saknar lavvoen til SJFF! 
I samband med familiedagen treng vi lavvoen, og ber den som har lånt den tar kontakt med Jan Olav Markhus (40404618)
 
 
 

Forvaltningsgruppa

Leiar, forvaltningsgruppa  Jan Olav Markhus  Tlf:40404618                 

 

 Forvaltningsgruppa koordinerar utlån av foreninga sine hytter, båter og anna utstyr. Gruppa har også ansvaret for vedlikehaldet av utstyr.

   

 

 

 

Forvaltningsgruppa er ei sjølvstendig gruppe i SJFF. Gruppa har som ansvar å ta vare på verdiane eller eigedelene til SJFF.

Foreninga eig to hytter, Budalsbu & Steinhytta  i Stordfjellet. Ta med eige utstyr til overnatting og matstell, gløym ikkje mjøl og salt til steiking av fisk, de er nemleg garantert fangst!

Elles har me båt/kano/garn i Storavatnet i Sagvåg, båt i Ådlandsvatnet og tremannstelt / lavvo (6 p.) for utlån til medlemmer samt anna nyttig friluftsutstyr.

Sjå meir under SJFF ressurser

 

 

Vedlikehald av Steinehytta.

Nye Steinhytta, åpnet høsten 2016

 

 

 

 

 

 

Utfisking i Stordvatn med bruk av forvaltningsgruppa sin båt og garn.
 
Elektrofiske i Stordbekk.
Logg inn