SJFF-ressursarBåter

Ny båt til Hovtrongsvatnet

Joost Lommelaars | Onsdag 1.juni 2016

SJFF har gått til innkjøp av en ny alluminiumsbåt.

Denne ble sponset av Stord Havfiskeklubb og skal til Hovtrongsvatnet.

Båter

SJFF har fire båtar til utlån.    

 

 

1. Robåt i Tysevatnet. Denne båten høyrer primært til hytta i Tysevatnet. Den ligg i naustet i søre enden av Tysevatnet. Nøkkel vert utlånt på Sykkel & Sport. Tlf 53 41 08 34.

 

2. Robåt i Storavatnet i Sagvåg. Vert utlånt fra Sykkel & Sport Tlf. 534 410834

 

3. Robåt i Budalsvatnet. Denne båten ligg ved bekken som kjem ned frå Hovtrongsvatne. Vert utlånt frå Sykkel & Sport. Tlf 53 41 08 34.

 

4. Robåt i Ådlandsvatnet. Vert utlånt frå Stian Engevik. Kun utleige til medlemmar!       Tlf 53 41 09 02.

 

Båtane kan lånast for kr.50/100,- medlem ikkje medlem.

 Logg inn