SJFF-ressursarDiverse utstyr

Diverse utstyr

SJFF har diverse utstyr til leige for sine medlemmer. Her kan nemnast telt, lavo, fiskestenger, kaffi og steikepanne for store lag, videoer og garn.

Ynskjer ein å låna noko av dette, ta så kontakt med

Jan Olav Markhus  Tlf.  40404618

 

 

  

 
Ein av SJFF sine Lavoer.
  .
 
Nokre av SJFF sine garn.
 
SJFF sine flogestenger.
Logg inn