SJFF-ressursarTreningsterreng hunder og dressurkurs

Dressurkurs for hund

Joost Lommelaars | Fredag 7.september 2012

 

DET HAR VÆRT STOR PÅGANG OG KURSET ER ALLEREDE FULLTEGNA!

Treningsterreng for hunder

Retningsliner for Sjff sine trenings områder for jakthundar.  

 

 

Sjff disponerer to treningsområder for jakthundar, eit på gruveeigedommen  og eit i nedslagsfeltet til Tysevatnet i Stordfjellet.

 

Treningstider Gruvo: 21.08-28.02

Treningstider Tysevatnet: 01.01-28.02

 

Reglar

  • Områda er kun for Sjff sine medlemmer.
  • Hundane skal vera sauereine, Bevis må framleggast ved oppsyn.
  • All bruk/bæring av våpen er ikkje tillat.
  • Hald god avstand til andre treningslag før du slepp hunden, for å unngå unødige konfliktar.
  • Om hunden dreg ut av terrenget skal den straks koplast.
Logg inn